Roberto Herlitzka

Roberto Herlitzka

anniversaire : 10/02/1937
Lieu de naissance : Torino